Slordigheid zorgt voor datalek bij apotheek

1 minuut leestijd

Er is sprake geweest van een datalek bij een apotheek waarvan inmiddels melding is gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verschillende personen wiens gegevens het betreft zijn hierover per brief op de hoogte gesteld. Er lag in de apotheek een lijst met gegevens van patiënten waarop onder meer de naam, geboortedatum, naam van de huisarts en het burgerservicenummer (BSN) stond vermeld. De lijst zou zijn 'zoekgeraakt' en is na een uitgebreide speurtocht niet meer teruggevonden.


Omdat het niet is uit te sluiten dat de gegevens inmiddels in verkeerde handen zijn gevallen, is er melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zijn mogelijke slachtoffers van het datalek geïnformeerd per brief. De werkwijze van de apotheek is inmiddels naar eigen zeggen verbeterd waarbij het personeel is aangesproken.


Ook hier weer geldt: een ongeluk zit in een klein hoekje. Datalekken gaan niet altijd over wachtwoorden, systemen en applicaties. Juist het bewustzijn van medewerkers als het gaat om gevoelige gegevens moet regelmatig onder de aandacht worden gebracht.

woensdag 12 januari 2022