Nieuws

Mag ik een kopie van een identiteitsbewijs maken?

De juridische helpdesk ontvangt vaak vragen over of je een kopie paspoort mag maken. Bijvoorbeeld van je klanten of leden of van je werknemers. Hoe zit het eigenlijk? Wij leggen het je uit. Lees meer

35% van de mkb-bedrijven is onbekend met privacyregels

Uit een recent onderzoek onder MKB-bedrijven blijkt dat persoonsgegevens vaak onvoldoende beschermd en niet veilig opgeslagen worden. Hier zijn enkele conclusies uit het rapport en actiestappen die je als ondernemer kunt nemen om je omgang met privacy te verbeteren: Lees meer

Datalek Kadaster: miljoenen woonadressen op straat

Een ernstig datalek bij het Nederlandse Kadaster heeft onthuld dat miljoenen woonadressen en persoonlijke gegevens gemakkelijk toegankelijk waren voor iedereen. Lees meer

Jubileum mooie aanleiding voor extra aandacht AVG

In het kader van 5 jaar AVG interviewen we experts afkomstig uit verschillende vakgebieden. Deze keer is het de beurt aan Rianne Groen van P3NL. Lees meer

EU & VS sluiten nieuw data-uitwisselingsverdrag

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gegeven aan het EU-US Data Privacy Framework. Dit is de opvolger van het eerdere Privacy Shield-verdrag. Lees meer

Rapportage datalekken: Iedereen kan slachtoffer worden

Iedereen kan slachtoffer worden. Dat is de belangrijke boodschap uit het jaarlijkse datalekkenrapport van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Lees meer

Tweede Kamerlid Rahimi: De AVG mag geen molensteen zijn

In het kader van 5 jaar AVG interviewen we experts afkomstig uit verschillende vakgebieden. Deze keer is het de beurt aan Hawre Rahimi, lid Tweede Kamer van de VVD. Lees meer

Mag ik als (sport)vereniging gegevens van leden delen?

Veel verenigingen hebben vragen over de persoonsgegevens van hun leden. Mag je die bijvoorbeeld delen als een lid ziek is? De AVG-expert geeft antwoord. Lees meer

AVG-Programma versterkt AVG-dienstverlening met overname PACT-Privacy

AVG-Programma heeft de software-applicatie PACT-Privacy overgenomen. De transactie levert meer slagkracht om de dienstverlening rondom de AVG-wetgeving te verbeteren. Lees meer