Privacyverklaring maken

Heb je een privacyverklaring nodig voor je website? Met AVG-Programma maak je online een privacyverklaring die voldoet aan alle eisen. Wij helpen je te voldoen aan alle AVG regels.

AVG-Programma

Privacyverklaring binnen de AVG

Een privacyverklaring is een onmisbaar document om te voldoen aan de Nederlandse privacywetgeving. Het is echter een eerste stap. Om aan de wet te voldoen, nu en in de toekomst, is meer nodig.

Wil je niet alleen een correcte privacyverklaring, maar aan alle wettelijke eisen voldoen? Het AVG-programma biedt je een stappenplan op de thema’s:

Juridisch
ICT
Medewerkers
Organisatie

Deelnemers aan het AVG-Programma betalen een jaarlijkse bijdrage, die kan worden gezien als een abonnement. Hierdoor houden gebruikers van het AVG-Programma permanent toegang tot het online stappenplan. Het AVG-Programma wordt voortdurend aangepast omdat de wetgeving en de uitwerking en voering daarvan nog steeds in beweging is. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn wordt het AVG-Programma hierop aangepast. Dat moet ook, want de bescherming van persoonlijke gegevens is geen eenmalige zaak.

Probeer AVG-Programma nu 30 dagen gratis

Ervaar zelf hoe het AVG-Programma werkt. Maak direct een gratis proefaccount aan.

Privacyverklaring

Wat is het?

Een privacyverklaring is een document dat specifiek is opgesteld om te informeren over hoe een organisatie omgaat met persoonlijke gegevens van individuen. Het is een belangrijk document dat ervoor zorgt dat mensen begrijpen wat er met hun persoonlijke gegevens gebeurt wanneer ze deze delen met een organisatie.

Een privacyverklaring is vaak te vinden op de website van een organisatie, of in de voorwaarden van een app of service die de organisatie aanbiedt. Het is bedoeld om te voldoen aan wettelijke vereisten op het gebied van privacy en om mensen te informeren over hoe hun persoonlijke gegevens worden gebruikt en beveiligd.

In een privacyverklaring staat welke persoonlijke gegevens een organisatie verzamelt en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor het aanbieden van producten of diensten, het verzenden van marketingberichten of het verbeteren van een website of app.

Daarnaast bevat een privacyverklaring informatie over hoe lang een organisatie persoonlijke gegevens bewaart en of deze gegevens worden gedeeld met derden. Het is ook belangrijk om te vermelden hoe een organisatie de persoonlijke gegevens beveiligt en wat de rechten zijn van individuen met betrekking tot hun gegevens, zoals het recht om deze te laten verwijderen of te corrigeren.

Een privacyverklaring is niet alleen van toepassing op websites, maar ook op elke andere manier waarop een organisatie persoonlijke gegevens verzamelt, zoals via papieren formulieren of telefonische enquêtes.

Een privacyverklaring is een van de manieren om te voldoen aan de wettelijke vereisten op het gebied van privacy, zoals is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Deze wet stelt specifieke eisen aan hoe organisaties omgaan met persoonlijke gegevens en hoe ze deze moeten beschermen.

De regels

Mensen moeten jouw privacyverklaring makkelijk kunnen vinden. Plaats hem daarom op je website en verwijs ernaar in documenten en e-mails. Daarnaast is het belangrijk dat de informatie in jouw privacyverklaring voor iedereen goed te begrijpen is. Zorg ervoor dat je duidelijke en eenvoudige taal gebruikt en vermijdt vaktermen.

In het algemeen gelden de volgende regels voor privacyverklaringen:

Duidelijkheid: een privacyverklaring moet duidelijk en begrijpelijk zijn, zodat mensen begrijpen wat er met hun persoonlijke gegevens gebeurt wanneer ze deze delen met een organisatie.

Transparantie: een privacyverklaring moet transparant zijn en duidelijk beschrijven welke persoonlijke gegevens een organisatie verzamelt en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.

Specifiek: een privacyverklaring moet specifiek zijn en niet algemeen of vaag. Dit betekent dat de verklaring duidelijk moet beschrijven hoe persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt en beveiligd.

Toestemming: als een organisatie persoonlijke gegevens verzamelt, moet deze toestemming vragen aan individuen en moet de privacyverklaring duidelijk beschrijven hoe deze toestemming wordt verkregen.

Rechten van individuen: een privacyverklaring moet beschrijven wat de rechten zijn van individuen met betrekking tot hun persoonlijke gegevens, zoals het recht om deze te laten verwijderen of te corrigeren.

Beveiliging: een privacyverklaring moet beschrijven hoe een organisatie persoonlijke gegevens beveiligt en wat de maatregelen zijn die worden genomen om deze gegevens te beschermen.

Regelmatig checken

Het is belangrijk om regelmatig te checken of je privacyverklaring nog geldig is. Er kunnen zich namelijk situaties voordoen waarbij je privacyverklaring moet worden aangepast. Een van de belangrijkste redenen is wanneer er veranderingen zijn in de wetgeving op het gebied van privacy. Als de wetgeving verandert, moeten organisaties hun privacyverklaring aanpassen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de nieuwe eisen.

Daarnaast kan een organisatie haar privacyverklaring aanpassen als er veranderingen zijn in hoe ze persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt. Als je bijvoorbeeld nieuwe producten of diensten gaat aanbieden, kan het nodig zijn om de privacyverklaring aan te passen om te beschrijven hoe de persoonlijke gegevens van klanten voor deze nieuwe producten of diensten worden gebruikt.

Een andere situatie kan zich voordoen als er veranderingen zijn in hoe je persoonlijke gegevens beveiligt. Als je bijvoorbeeld een nieuw beveiligingssysteem implementeert of als er een datalek is, moet je de privacyverklaring aanpassen om deze veranderingen te vermelden en om te laten zien hoe je ervoor zorgt dat persoonlijke gegevens veilig blijven.

Maar ook als je nieuwe samenwerkingsverbanden aangaat of nieuwe marketingpartners aan boord brengt, kan het nodig zijn om de privacyverklaring aan te passen om te beschrijven hoe de persoonlijke gegevens van klanten met deze derden worden gedeeld.

Controle

Als je persoonsgegevens verwerkt moet je kunnen aantonen dat je je aan de privacywetgeving (AVG) houdt. Dit wordt de verantwoordingsplicht genoemd. Deze plicht geldt ook voor de privacyverklaring. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan dit controleren.

De AP is een onafhankelijke toezichthoudende autoriteit in Nederland die toeziet op het naleven van de wetgeving op het gebied van privacy.

Een van de manieren waarop de AP controleert of organisaties voldoen aan de wetgeving, is door te kijken naar de privacyverklaring van de organisatie. De AP zal bijvoorbeeld controleren of de privacyverklaring duidelijk is en of deze voldoet aan de eisen van de AVG.

Daarnaast kan de AP ook onderzoek doen naar de praktijken van een organisatie op het gebied van privacy, zoals hoe ze persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beveiligen. Als wordt geconstateerd dat een organisatie niet voldoet aan de wetgeving, kan ze maatregelen opleggen, zoals het geven van aanwijzingen of het opleggen van boetes.

hand mobile

Op de hoogte blijven?

Mis niets met de AVG nieuwsbrief
  • Alle ontwikkelingen in je mailbox
  • Nieuws en achtergronden over de AVG
Meld je aan voor onze nieuwsbrief