Makkelijk voldoen aan de AVG

 • Regel je privacy makkelijk online
 • Uitleg in begrijpelijke taal
 • Met handige voorbeelddocumenten
AVG-Programma
AVG OK vignet

Waarom kiezen voor AVG-Programma?

AVG-Programma is voor ondernemers die op een makkelijke manier aan de privacywetgeving willen voldoen. In het online portaal doorloop je stap voor stap alle AVG-aandachtspunten met video’s en voorbeelden. Bij elke stap vul je in hoe het bij jouw bedrijf geregeld is. Aan het einde sla je alles op en kun je aantonen dat jij de AVG goed geregeld hebt.

Alles in één

Je krijgt alles wat je nodig hebt om aan de wet te voldoen: een online omgeving om alles in te vullen, uitlegvideo’s, invulformulieren, voorbeelddocumenten én toegang tot de servicedesk voor al je vragen.

Begrijpelijk

Binnen AVG-Programma vind je geen complexe juridische teksten. Wel handige uitlegvideo’s en praktische to-do-lijsten. Zo kun je direct zelf aan de slag.

Deskundige hulp

De mensen van de servicedesk staan voor je klaar als je vragen hebt! Ook kun je deelnemen aan de maandelijkse invulsessies en ondersteunende webinars. Allemaal inclusief.

Dit zeggen onze deelnemers

P3NL is de federatie van psychologen, pedagogen en psychotherapeuten. Als zorgverleners hechten we veel waarde aan de privacy van onze patiënten. Daarom zijn we partner van AVG-Programma.
Het is een compleet programma en dat geeft een veilig gevoel. Ook als er in de toekomst wijzigingen zijn, kijken wij weer wat wij er als vereniging mee moeten.
Dankzij AVG-Programma zijn de bij ons aangesloten schoonmaakbedrijven in staat om zonder veel moeite aan de AVG te voldoen.
VVE
Pinksterbloemplein
AVG. Eerst zag ik door de bomen het bos niet. Het programma gaf begrijpelijke uitleg per stap, waardoor het in de praktijk meeviel. Wat een opluchting!
Uitbesteden is voor ons te duur. AVG-Programma is begrijpelijk zodat ik het voor een groot deel zelf kan doen. En uitleggen. Dat is ook belangrijk, want iedereen in de vereniging moet zich er aan houden.
Dat ik nu op papier heb dat alles keurig is geregeld, daar ben ik blij mee. Als er onverhoopt iets gebeurt, kunnen we in ieder geval zeggen: we hebben er alles aan gedaan. Je realiseert je de verantwoordelijkheid die je hebt.

Voldoen aan de AVG in 4 stappen

AVG-Programma is onderverdeeld in 4 thema’s: juridisch, ict, organisatie en medewerkers. Aan de hand van deze thema’s doorloop je alle stappen van de AVG. Elke stap heeft een duidelijke uitlegvideo en instructies. Door bij elke stap in te vullen hoe het bij jouw bedrijf geregeld is leg je precies vast hoe je voldoet aan de privacywetgeving.

AVG in het kort

Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

De bescherming van persoonsgegevens krijgt steeds meer aandacht. Door de digitalisering zijn veel gegevens bij verschillende organisaties beschikbaar. Het is van belang misbruik van deze persoonsdata te voorkomen. 

Daarom is op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. Dit is de Nederlandse uitwerking van de General Data Protection Regulation (GDPR).

GDPR & de Europese Unie

De GDPR (en daarmee ook de AVG) is het resultaat van een inspanning van de Europese Unie (EU). Doel is binnen de EU een gelijkwaardig hoog beschermingsniveau van persoonsgegevens te garanderen. Ook moet het vrije verkeer van gegevens (binnen de geldende regels) worden gewaarborgd.

De komst van de GDPR heeft gezorgd voor een harmonisatie van wetgeving. Voor 2018 werkten alle EU-lidstaten met eigen nationale wetten op het terrein van gegevensbescherming. Deze regels varieerden sterk. Nu is aan de onduidelijkheid een einde gekomen. 

Over de achtergrond van de AVG

Harmonisatie van Europese wetgeving is belangrijk, maar de komst van de AVG heeft meerdere problemen opgelost. We noemen er drie:

 1. Vervanging van verouderde wetten 

De AVG vervangt de Data Protection Directive (DPD) uit 1995. Deze DPD is opgesteld aan de vooravond van de grote vlucht van internet en digitalisering. De DPD-regels sloten niet meer aan bij de nieuwe realiteit. Op dit terrein is de komst van de AVG een grote stap voorwaarts. 

 1. Bescherming van de privacy van consumenten 

Lange tijd hadden consumenten geen grip op eigen persoonsgegevens. Data werd breed gedeeld, vrijwel zonder mogelijkheid tot correctie of verwijdering. De AVG heeft consumenten / burgers rechten gegeven. Zo is er het recht op toegang tot eigen gegevens, het recht om vergeten te worden, en het recht op dataportabiliteit (het recht om gegevens over te dragen).

 1. Verantwoordelijkheid 

Het verleden heeft bewezen dat niet iedere organisatie de verwerking van persoonsgegevens serieus neemt. De AVG maakt het mogelijk partijen verantwoordelijk te stellen voor misstanden. Zo kunnen boetes worden verstrekt aan organisaties die privacyrechten schenden. Het toezicht op het verzamelen, opslaan en gebruik van persoonsgegevens is in Nederland in handen van de Autoriteit Persoonsgegevens

AVG in de praktijk

In de afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden wat het belang van de AVG is. De gevolgen van het slordig of onjuist omgaan met persoonsgegevens zijn groot. Een serie van incidenten (nationaal en internationaal) heeft dit duidelijk gemaakt. 

Belangrijke redenen waarom de bescherming van persoonsgegevens onmisbaar is:

 1. Bescherming privacy
  Op basis van persoonsgegevens zijn organisaties in staat geweest zeer gedetailleerde profielen van consumenten op te stellen. Deze profielen zijn ook misbruikt, bijvoorbeeld met het doel mensen te beïnvloeden. Dankzij privacywetgeving was het mogelijk deze misstanden aan te pakken. 
 2. Identiteitsdiefstal
  Ook organisaties die zelf geen slechte intenties hebben met persoonsgegevens kunnen door een verkeerde werkwijze toch bijdragen aan cybercrime. Een veel voorkomend probleem is bijvoorbeeld identiteitsdiefstal. Aan de hand van gestolen persoonsgegevens vragen criminelen bijvoorbeeld creditcards en leningen aan. Goede bescherming van data is daarom een must.
 3. Vertrouwen
  Organisaties krijgen steeds meer vragen over het gebruik van persoonsgegevens. Consumenten zijn zich meer bewust van de risico’s. Ze willen kunnen vertrouwen op hun privacyrecht en zelf toestemming geven voor datagebruik. Zeker na een datalek daalt het vertrouwen in een betrokken organisatie sterk.

Voldoen aan de AVG is inmiddels veel meer dan het voldoen aan een wettelijke plicht. Het is een teken dat je als organisatie de belangen van je klanten, leden, relaties en personeel serieus neemt. Het is daarmee een doorlopend aandachtspunt in de bedrijfsvoering geworden.

Waar moeten bedrijven aan voldoen?

De AVG brengt verschillende verplichtingen en aandachtspunten met zich mee. Bij AVG-Programma verdelen we deze onder in vier thema’s: 

 • juridisch 
 • ICT 
 • organisatie 
 • medewerkers 

Welke zaken moeten nu geregeld worden? Hieronder geven we een aantal voorbeelden.  

Juridisch

Een document dat in geen organisatie mag ontbreken is de privacyverklaring. Het is een statement dat op vrijwel iedere website te vinden is. Vanzelfsprekend draait het niet alleen om de aanwezigheid, maar vooral om de inhoud. De lezer moet een helder beeld krijgen van de manier waarop de organisatie met de verwerking van persoonsgegevens omgaat. 

Een ander belangrijk juridisch document is de verwerkersovereenkomst. Hierin leg je vast óf en op welke wijze leveranciers namens jouw organisatie persoonsgegevens mogen verwerken.  

ICT

Het is van groot belang om een veilige verwerking van persoonsgegevens mogelijk te maken. Hiervoor kunnen verschillende ICT-maatregelen worden genomen. 

Met behulp van password-managers, firewalls en anti-virussoftware zorg je ervoor dat data niet in verkeerde handen valt.

Daarnaast zijn er op technisch gebied een aantal keuzes die je organisatie moet maken, bijvoorbeeld bij de inzet van cookies op je website. Zijn deze keuzes gemaakt? Dan is het van belang met behulp van een cookiemelding bezoekers in staat te stellen persoonlijke gebruikersvoorkeuren te beheren. 

Organisatie

ICT en juridische vastlegging staan niet op zich. Ze volgen het beleid dat je maakt op het terrein van privacy.

Daarbij is het van belang te bedenken dat de AVG je gehele organisatie raakt. Niet alleen de activiteiten die internetgerelateerd zijn. 

Binnen je organisatie moeten keuzes worden gemaakt over o.a. autorisatie van medewerkers, het verwijderen van data, procedures bij eventuele datalekken etc. 

Voor verschillende organisaties is het hierbij verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. 

Medewerkers

Ook als alle randvoorwaarden rond privacy geregeld zijn, blijft er een belangrijk aandachtspunt: de eigen medewerkers. Niet zelden komen datalekken of slordige verwerking van persoonsgegevens door een tekort aan kennis bij het personeel. Een AVG training kan dit probleem verhelpen. 

Het is ook van belang te kijken naar de veiligheid bij thuiswerken. Is hier duidelijk wat wel en niet is toegestaan? Regelmatige aandacht voor het onderwerp voorkomt problemen. 

Overzicht: de controle over AVG taken

Je ziet dat er veel verschillende AVG taken zijn voor je organisatie. Belangrijk is dat de vier thema’s doorlopend aandacht krijgen. Je organisatie blijft veranderen, onder andere door de komst van nieuwe leveranciers, systemen en medewerkers. 

AVG-Programma helpt je controle te houden over de AVG taken. Voer je de taken goed en met regelmaat uit? Dan kun je met het AVG OK-vignet aan stakeholders laten zien dat je organisatie privacy serieus neemt. 

Hoe werkt AVG-Programma?
AVG-Programma is een online tool met een overzichtelijk stappenplan inclusief uitlegvideo’s. Het is zo opgesteld dat je geen enkel onderdeel van de AVG-wet vergeet. Bij elke stap vul je in wat jouw bedrijf van toepassing is. Dat doe je met behulp van checkboxen en soms door wat meer tekst te schrijven in de invulvelden. De uitleg is in begrijpelijke taal zonder moeilijke juridische termen zodat je het programma zelf kunt doorlopen. Je mag ook deelnemen aan de maandelijkse invulsessie, dan krijg je meer uitleg en context. Om de verplichte vastlegging vanuit de AVG wet makkelijker te maken heeft AVG-Programma een automatische AVG Verklaring. Daarmee heb je dan je AVG werk vastgelegd. Als er niets is veranderd qua privacy in een kwartaal, dan hoef je niets te doen. Is er wel iets nieuws, bijvoorbeeld een nieuwe medewerker of heb je nieuwe software, dan moet je dat vastleggen. De AVG-Verklaringen worden automatisch bewaard in AVG-Programma en daarmee dus ook je AVG-historie. In geval van een datalek of boete of andere juridische procedures kun je aantonen dat je altijd aan je inspanningen hebt voldaan. Dat gaat in heel veel gevallen voldoende zijn voor de rechter omdat boetes vaak worden opgelegd aan partijen die juist bepaalde AVG-wetgeving overtreden. Dat risico wordt sterk verminderd met de AVG-Verklaring. Wie geholpen wil worden bij het invullen van AVG-Programma, kan gratis deelnemen aan de invulsessies.

Zó laat je zien dat je privacy serieus neemt

Jouw klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat je zorgvuldig met hun persoonsgegevens omgaat. Met het AVG OK-vignet laat je dat zien! Het vignet is gratis voor gebruikers van AVG-Programma die het stappenplan hebben doorlopen en aan een aantal voorwaarden voldoen.

Veelgestelde vragen

Wat is AVG-Programma?

Het AVG-Programma is een online tool met een overzichtelijk stappenplan inclusief uitlegvideo’s. Aan de hand van de stappen doorloop je alle onderdelen van de AVG. Elke stap heeft een duidelijke uitlegvideo en instructies. Ook de juridische documenten die je nodig hebt zitten erbij. In het AVG-Programma vind je geen ingewikkelde juridische termen, maar makkelijke invulvelden, voorbeelden en modelcontracten. Heb je vragen, dan bel je de helpdesk. Die is inbegrepen in het abonnement.

Voldoe ik na het doorlopen van het programma aan de wet?

Door de AVG heb je verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. Het opvallende aan de AVG-wet is dat je ook moet vastleggen wat je doet met persoonsgegevens. Met AVG-Programma sla je twee vliegen in één klap: 1. Je doorloopt het stappenplan en geeft direct aan hoe de verwerking van persoonsgegevens in jouw organisatie geregeld is. 2. Als je klaar bent zorgt het programma ervoor dat alles automatisch wordt vastgelegd in jouw persoonlijke AVG-Verklaring.

Hoe kan ik aantonen dat ik voldoe aan de privacy wetgeving?

Elke organisatie is verplicht verantwoording af te leggen over de verwerking van persoonsgegevens wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daar om vraagt. Dat betekent dat je moet kunnen aantonen dat je zaken zoals rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid hebt vastgelegd. Maar bijvoorbeeld ook dat je de juiste technische en organisatorische maatregelen hebt genomen om persoonsgegevens te beveiligen. Je kunt natuurlijk zelf een document maken waarin je dat beschrijft. Maar als je het AVG-Programma gebruikt, kun je een AVG-verklaring opvragen die automatisch wordt samengesteld op basis van wat je hebt ingevuld. Superhandig!

Is juridische kennis nodig om het programma te doorlopen?

Nee. Alles wordt in begrijpelijke taal uitgelegd. Mocht je er toch niet uitkomen dan nodigen we je graag uit om deel te nemen aan een van de invulsessies, of te bellen met de helpdesk. Leuk weetje: bij het schrijven van het stappenplan is een kinderboekenschrijver betrokken. Juist om ervoor te zorgen dat het voor iedereen makkelijk te begrijpen is.

Laatste nieuws

Sollicitanten en privacy: wat mag wel en wat mag niet?

De juridische helpdesk ontvangt vaak vragen over waar je op moet letten iin het sollicitatieproces. Wij leggen het je uit. Lees meer

De kern van de AVG is zorgvuldig omgaan met mensen

In het kader van 5 jaar AVG interviewen we experts afkomstig uit verschillende vakgebieden. Deze keer is het de beurt aan hoogleraar Gerrit-Jan Zwenne. Lees meer

7 ongewone tips om een datalek te voorkomen

Bij een recent datalek bij BNP Paribas zijn bedrijfsgeheimen en persoonsgegevens gelekt. Het kan elke organisatie overkomen, ook die van jou. We geven je 7 tips om datalekken te voorkomen, maar dan net even anders! Lees meer

Probeer AVG-Programma nu 30 dagen gratis

Ervaar zelf hoe AVG-Programma werkt. Maak direct een gratis proefaccount aan.

Op de hoogte blijven?

Mis niets met de AVG nieuwsbrief
 • Alle ontwikkelingen in je mailbox
 • Nieuws en achtergronden over de AVG
Meld je aan voor onze nieuwsbrief