Bedrijf krijgt voor de derde keer AVG boete van 20 miljoen euro

Gezichtsherkenningsbedrijf Clearview AI heeft opnieuw een boete van 20 miljoen euro gekregen voor het overtreden van de privacywet. Het Amerikaanse softwarebedrijf verwerkt foto’s van Franse burgers zonder wettelijke toestemming. Dit is al de derde keer dat het bedrijf een boete krijgt: al eerder legden de Italiaanse en Griekse privacytoezichthouder een boete van 20 miljoen euro op. Ook kwam de Britse privacytoezichthouder al met een boete van 9 miljoen euro.

Met Clearview AI kunnen gebruikers een foto van iemand uploaden, waarna de software uit de meer dan drie miljard personen in de database zoekt welk gezicht er het meest op lijkt en waar het die foto gevonden heeft. Zo kunnen gebruikers op relatief eenvoudige wijze personen identificeren op basis van een foto.

Er staan twintig miljard afbeeldingen van gezichten in de database. Daarmee kunnen bijvoorbeeld politiediensten onbekende verdachten herkennen. Meer dan zeshonderd Amerikaanse politie- en opsporingsdiensten zouden Clearview al hebben gebruikt. Het bedrijf wil de database uitbreiden naar honderd miljard gezichtsafbeeldingen, wat neerkomt op veertien foto’s voor elke persoon op aarde.

Naar aanleiding van privacyklachten werd een onderzoek gestart waaruit bleek dat Clearview op verschillende punten de AVG overtreedt. Zo worden persoonlijke gegevens onrechtmatig verwerkt, omdat er geen juridische basis is voor het verzamelen en gebruiken van de biometrische data. Daarnaast wordt er onvoldoende rekening met de rechten van individuen gehouden, zoals het recht op inzage. Clearview heeft geen vestiging in Europa, waardoor elke Europese privacytoezichthouder voor zijn eigen gebied onderzoek deed.

Meer nieuws

35% van de mkb-bedrijven is onbekend met privacyregels

Uit een recent onderzoek onder MKB-bedrijven blijkt dat persoonsgegevens vaak onvoldoende beschermd en niet veilig opgeslagen worden. Hier zijn enkele conclusies uit het rapport en actiestappen die je als ondernemer kunt nemen om je omgang met privacy te verbeteren: Lees meer

Datalek Kadaster: miljoenen woonadressen op straat

Een ernstig datalek bij het Nederlandse Kadaster heeft onthuld dat miljoenen woonadressen en persoonlijke gegevens gemakkelijk toegankelijk waren voor iedereen. Lees meer

EU & VS sluiten nieuw data-uitwisselingsverdrag

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gegeven aan het EU-US Data Privacy Framework. Dit is de opvolger van het eerdere Privacy Shield-verdrag. Lees meer