AVG kennisbank

Cookies: de regels uit de privacywet

Cookies zijn er voor de privacy van webgebruikers. Maar wat zijn precies de regels uit de privacywet over cookies? Dat en meer lees je hier. Lees meer

Toestemming volgens de AVG: wat moet je weten?

Toestemming is voor de AVG soms nodig om persoonsgegevens te verwerken. Lees hier alles wat je moet weten over toestemming volgens de AVG. Lees meer

AVG-boetes: toezicht op de Privacywet

AVG-boetes zijn mogelijk het gevolg van het niet-naleven van de Privacywet. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) mag deze uitdelen als een bedrijf of organisatie zich niet aan de Privacywet houdt. Lees meer

Privacywet: waar moet je aan voldoen?

De Privacywet bevat allerlei regels die te maken hebben met de bescherming van persoonsgegevens. De Privacywet staat ook bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Lees meer

Autoriteit Persoonsgegevens: wat ondernemers moeten weten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AO) is de nationale AVG-toezichthouder. Lees hier alles over wat je als ondernemer over de AP wil weten. Lees meer

Privacy statement AVG: de regels op een rij

Een privacy statement AVG is een manier om mensen te informeren over wat je met hun persoonsgegevens doet. Dit zijn de regels. Lees meer

Persoonsgegevens: wat zijn het en hoe ga je ermee om?

Persoonsgegevens zijn de kern van de AVG. Welke regels zijn er over persoonsgegevens? En hoe ga je hiermee om? Je leest het hier. Lees meer

Wie mag Functionaris Gegevensbescherming zijn?

Een van de vereisten van de AVG is de aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming (FG) door bepaalde organisaties. Maar wie mag eigenlijk Functionaris Gegevensbescherming zijn? Lees meer

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): de regels

Voldoet jouw bedrijf aan de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Deze privacywetgeving is in de hele EU van toepassing en als bedrijf moet je daar in Nederland rekening mee houden. Je mag bijvoorbeeld niet zomaar persoonsgegevens verwerken, zoals van klanten. Daarvoor moet je aan bepaalde eisen voldoen en met alle regels rekening houden. […] Lees meer