Zet geen mensen herkenbaar op de foto zonder toestemming

Als bedrijf maak je gebruik van foto’s en video, bijvoorbeeld op je website. Maar hoe zit dat met de AVG? Wat mag wel en wat mag niet? Een korte samenvatting:

Als bedrijf mag je niet zomaar foto’s en video’s publiceren; zodra mensen herkenbaar in beeld komen gaat het om persoonsgegevens en dan krijg je te maken met de privacywet. Dat betekent dat er een wettelijke grondslag nodig is. Bijvoorbeeld toestemming van de mensen die op de foto’s en filmpjes staan. Er zijn zes mogelijke grondslagen, maar in de praktijk zul je het ‘gerechtvaardigd belang moet afwegen’: weegt jouw marketingbelang op tegen het privacybelang van jouw medewerker? Dit kan in verschillende situaties verschillend uitpakken. Stel dat je al jouw klanten een kalender wil sturen met daarop een foto van jouw team. Dat is anders dat dat je een foto plaatst bij de medewerkerspagina op je website. Bij dat laatste is jouw marketingbelang waarschijnlijk meer gerechtvaardigd.

Hou er ook rekening mee dat als je aan jouw werknemer toestemming vraagt, je niet gevrijwaard bent. Je werknemers hebben immers een afhankelijkheidsrelatie met jou en je bedrijf. Uit angst om bijvoorbeeld een promotie mis te lopen, kunnen medewerkers zich gedwongen voelen om toestemming te geven. Je kunt dan overwegen om samen een vrijwaringsverklaring te tekenen. Daarmee vraag je de persoon die op de foto staat vooraf toestemming om een foto gedurende een bepaalde tijd te mogen gebruiken in een specifieke context. Dit is prettig voor je medewerkers en mochten er vragen of opmerkingen komen, dan heb je het netjes op papier staan. Als organisatie heb je namelijk een verantwoordingsplicht. Je moet kunnen aantonen dat je een geldige toestemming hebt.

Meer nieuws

AVG bij bedrijfsovernames is niet zo eenvoudig

Als je een bedrijf wilt verkopen of kopen dan kom je in aanraking met de AVG wet en de verplichtingen die daarbij horen. In de praktijk blijkt dat het goed regelen van de AVG tijdens bedrijfsovernames nog niet zo eenvoudig is. Als eerste is het zo dat een overname gaat om het inschatten van een […] Lees meer

5 jaar AVG wetgeving: een terug- én vooruitblik

Het is alweer bijna vijf jaar geleden dat de AVG wet van kracht werd in Nederland. Destijds was er veel aandacht voor privacy en persoonsgegevens. Je zou verwachten dat de meeste bedrijven inmiddels wel voldoen aan de wet. Schijn bedriegt: elk jaar worden 25.000 datalekken gemeld. En elk jaar dienen 18.000 burgers een klacht in […] Lees meer

De cybersecuritywet NIS2 gaat door

Alle bedrijven die ‘essentiële diensten’ leveren en al hun toeleveranciers (groot en klein) krijgen te maken met de nieuwe Europese cybersecuritywet, NIS2. Op dit moment geldt in Europa NIS1, een wet alleen voor essentiële bedrijven, zoals water- en telecombedrijven. NIS2 zal impact hebben op veel meer bedrijven. Heel veel bedrijven gaan met NIS2 te maken […] Lees meer