EU & VS sluiten nieuw data-uitwisselingsverdrag

Nieuw privacyverdrag EU & VS

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gegeven aan het EU-US Data Privacy Framework. Dit is de opvolger van het eerdere Privacy Shield-verdrag. Dit nieuwe framework maakt het mogelijk om gegevens van Europese burgers in de Verenigde Staten op te slaan.

Meer waarborgen

In juli 2020 werd het Privacy Shield-verdrag illegaal verklaard door het Europees Hof van Justitie, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten onder bepaalde voorwaarden toegang hadden tot de opgeslagen gegevens.

Het Data Privacy Framework stelt nu enkele waarborgen waar de VS aan moet voldoen om de privacy van Europese gegevens te waarborgen. Zo moet de VS persoonsgegevens wissen zodra ze niet langer nodig zijn. Ook moet hun toegang tot gegevens van EU-burgers “beperkt zijn tot wat noodzakelijk en evenredig is om de nationale veiligheid te beschermen”.

Persoonsgegevens

De EU stelt dat met het nieuwe verdrag de persoonsgegevens nu veilig en zonder belemmering van de EU naar de VS kunnen worden overgebracht. Er zijn dus geen verdere voorwaarden of toestemmingen nodig. Met het Data Privacy Framework worden de rechten van het Europese individu voldoende beschermd.

Zowel president Biden als zijn EU-collega’s zijn blij met de nieuwe regeling. President Biden zegt dat het zal leiden tot grotere economische kansen voor landen en bedrijven aan beide kanten van de Atlantische Oceaan.

Aan de andere kant is de Oostenrijkse privacystichting NOYB, die opkomt voor de digitale rechten van EU-burgers, minder enthousiast. Zij vinden dat de Verenigde Staten nog steeds het standpunt innemen dat alleen hun eigen burgers het waard zijn om grondwettelijk beschermd te worden.

Wat betekent het voor jou?

We raden je aan om je eigen afweging te maken over het opslaan van persoonsgegevens in de Verenigde Staten. Lees ook nog eens ons artikel in de serie Ondernemersvragen:

Mag ik persoonsgegevens buiten de EU opslaan?

Meer nieuws

35% van de mkb-bedrijven is onbekend met privacyregels

Uit een recent onderzoek onder MKB-bedrijven blijkt dat persoonsgegevens vaak onvoldoende beschermd en niet veilig opgeslagen worden. Hier zijn enkele conclusies uit het rapport en actiestappen die je als ondernemer kunt nemen om je omgang met privacy te verbeteren: Lees meer

Datalek Kadaster: miljoenen woonadressen op straat

Een ernstig datalek bij het Nederlandse Kadaster heeft onthuld dat miljoenen woonadressen en persoonlijke gegevens gemakkelijk toegankelijk waren voor iedereen. Lees meer

EU & VS sluiten nieuw data-uitwisselingsverdrag

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gegeven aan het EU-US Data Privacy Framework. Dit is de opvolger van het eerdere Privacy Shield-verdrag. Lees meer