Datalek Kadaster: miljoenen woonadressen op straat

Een ernstig datalek bij het Nederlandse Kadaster heeft onthuld dat miljoenen woonadressen en persoonlijke gegevens gemakkelijk toegankelijk waren voor iedereen.

Door een beveiligingslek kon iedereen op kinderlijk eenvoudige wijze bij gegevens in het afgeschermde deel van het Kadaster komen. Volgens deskundigen is het een gevaarlijke situatie en zijn de gegevens goud waard voor criminelen.

Normaal gesproken hebben alleen bepaalde beroepsgroepen toegang tot deze informatie, zoals notarissen en gerechtsdeurwaarders. Echter, door een beveiligingslek was het voor iedereen mogelijk om deze gegevens te verkrijgen.

Illegale handel

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het Kadaster opgedragen om onmiddellijk maatregelen te nemen om verdere misbruik van dit ernstige lek te voorkomen. De gegevens die beschikbaar waren, zijn zeer waardevol voor criminelen en andere kwaadwillenden, omdat ze kunnen worden gebruikt voor bedreiging, stalking en andere illegale activiteiten. Er wordt zelfs illegaal gehandeld in deze gegevens.

Er wordt zelfs illegaal gehandeld in deze gegevens

Grote bezorgdheid

Een van de meest verontrustende aspecten van dit lek is dat het niet alleen beperkt is tot het opzoeken van woonadressen, maar ook informatie verschafte over de partners van doelwitten. Dit betekende dat mensen niet alleen woonadressen konden achterhalen, maar ook de identiteit van de partner van een doelwit konden vaststellen. Het incident heeft tot grote bezorgdheid geleid over de veiligheid van personen zoals bedreigde journalisten, activisten, politici en anderen. Het Kadaster heeft aangekondigd dat het de beveiligingscontroles aanzienlijk zal versterken om verdere inbreuken te voorkomen.

Toegang beperken

De Autoriteit Persoonsgegevens en de politie hebben eerder gewaarschuwd voor een toename van intimidatie en bedreiging, waarbij lijsten met woonadressen worden verspreid. Deze lijsten zijn samengesteld met behulp van gegevens uit het Kadaster. Het Kadaster heeft aangekondigd dat het maatregelen zal nemen om misbruik van de zoekfunctie op naam te minimaliseren. Het wil het aantal partijen dat toegang heeft tot deze functie beperken en pleit voor digitale herkenning. Het Kadaster benadrukt dat het zich bewust is van de maatschappelijke zorgen over de toegankelijkheid van gegevens en belooft verdere stappen te ondernemen om de situatie te verbeteren.

Dit datalek toont weer aan hoe belangrijk het is om de bescherming van persoonsgegevens serieus te nemen in een tijd waarin digitale informatie zo gemakkelijk toegankelijk is.

Lees meer over datalekken

Datalek voorkomen bij thuiswerken

Groot datalek zet privacy weer op scherp

50% websites slecht voorbereid op datalekken

Download gratis AVG-checklist

Meer nieuws

35% van de mkb-bedrijven is onbekend met privacyregels

Uit een recent onderzoek onder MKB-bedrijven blijkt dat persoonsgegevens vaak onvoldoende beschermd en niet veilig opgeslagen worden. Hier zijn enkele conclusies uit het rapport en actiestappen die je als ondernemer kunt nemen om je omgang met privacy te verbeteren: Lees meer

Datalek Kadaster: miljoenen woonadressen op straat

Een ernstig datalek bij het Nederlandse Kadaster heeft onthuld dat miljoenen woonadressen en persoonlijke gegevens gemakkelijk toegankelijk waren voor iedereen. Lees meer

EU & VS sluiten nieuw data-uitwisselingsverdrag

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gegeven aan het EU-US Data Privacy Framework. Dit is de opvolger van het eerdere Privacy Shield-verdrag. Lees meer