Wat mag wel en niet bij zieke werknemers?

1 minuut leestijd

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de waakhond over de privacywetgeving, is een campagne gestart om meer duidelijkheid te geven over het delen van informatie over zieke werknemers.

 

Wat mag je als werkgever vragen aan een werknemer die zich ziek meldt? En wat niet? Wat mag je delen met medewerkers en collega’s? Bij dergelijke privacygevoelige informatie is het belangrijk er zorgvuldig mee om te gaan. Wat dat inhoudt, legt AP op haar website uit.

 

Het is niet zo – als soms wordt gesuggereerd – dat een werkgever niets mag vragen of vastleggen. Je mag een aantal vragen stellen aan een zieke werknemer. Bijvoorbeeld hoe lang hij of zij verwacht afwezig te zijn. En je mag het ‘verpleegadres’ registreren. Ook mag je de zakelijk e-mail van een zieke werknemer checken als dat nodig is.

 

Je mag als werkgever echter niet vragen naar de aard en oorzaak van iemands ziekte. Als een werknemer zelf vertelt wat hij of zij mankeert, mag je deze informatie niet vastleggen of delen. Maar de privacywet geeft wel de ruimte om informatie vast te leggen die noodzakelijk is, bijvoorbeeld om te beoordelen of het loon moet worden doorbetaald.

 

woensdag 9 oktober 2019