Voorkom boetes door planning op te nemen

Gebruikers van het AVG-programma geven aan in de meeste gevallen in enkele uren klaar te zijn. Niettemin kunnen er onderweg zaken aan de orde komen die wat meer tijd vergen. Dan is het belangrijk om aan te geven wanneer die worden opgepakt (planning) en afgerond. In het AVG-programma kunnen de opmerkingen- en toelichtingsvakken worden gebruikt om dergelijke gegevens vast te leggen. Dat is belangrijk voor het geval u door de Autoriteit Persoonsgegevens wordt benaderd voor informatie of wanneer AP een onderzoek gaat doen. Op deze manier hoef je niet alles af te hebben en minimaliseer je de kans op boetes. Het is belangrijk om te laten zien dat je er mee bezig bent. Veel organisaties zijn best complex waardoor het echt niet vreemd is dat er dus wat meer tijd nodig is om alles te regelen.

 

maandag 14 mei 2018