Vergaderen in crisistijd: Noodwet COVID-19

1 minuut leestijd

Door de huidige beperkingen op het gebied van samenkomen, heeft het virus daarmee ook invloed op het houden van fysieke vergaderingen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld aandeelhouders- of ledenvergaderingen.

 

Om hiervoor een oplossing te bieden is er de ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’. Deze tijdelijke Noodwet staat het toe om rechtsgeldige digitale bijeenkomsten te organiseren. Daarmee is het voor een algemene (leden)vergadering toch nog mogelijk om cruciale besluiten te nemen.

Om zo’n digitale vergadering rechtsgeldig te maken, gelden wel een aantal voorwaarden:

  • De vergadering moet voor alle (bestuurs)leden/aandeelhouders te volgen zijn.
  • Alle deelnemers moeten tot uiterlijk 72 uur voor de vergadering de mogelijkheid hebben gehad om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over onderwerpen die op de agenda staan.
  • De ingebrachte vragen moeten tijdens de vergadering worden beantwoord, waarna de antwoorden nageslagen moet kunnen worden door de (bestuurs)leden/aandeelhouders. Dat moet kunnen via de website of een ander elektronisch communicatiemiddel.
  • Vanwege het digitale karakter van de vergadering mag het bestuur bepalen dat alleen via elektronische middelen mag worden gestemd.

woensdag 6 mei 2020