Veel websites missen nog privacyverklaring

Veel websites van (kleine) bedrijven, organisaties en beroepsbeoefenaren missen nog steeds een privacyverklaring waarin staat hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Dat constateert de Stichting AVG voor Verenigingen. Dit is gemakkelijk op te lossen. In het AVG-programma is een voorbeeldtekst opgenomen die je hiervoor kunt gebruiken. Deze voorbeeldtekst staat bij stap 4 van het stappenplan in het RODE BLOKJE VOORBEELD DOCUMENTEN en is gratis te gebruiken.

 

We adviseren alle gebruikers te controleren of er een privacyverklaring op hun website staat. Zo niet, voeg deze dan snel toe. Het is weinig werk en van belang. Toezichthouders kunnen immers gemakkelijk nagaan of aan de verplichting is voldaan. Voorkom klachten van klanten/relaties of een vermaning van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

woensdag 22 januari 2020