Veel datalekken bij kleine bedrijven

Gegevens van klanten die onbedoeld op straat liggen. Steeds vaker is sprake van een dergelijk datalek, met name bij kleinere bedrijven. Recent onderzoek laat zien dat meer dan 1 op de 3 kleine bedrijven (tot 50 werknemers) te maken heeft gehad met een datalek. Het percentage is gestegen ten opzichte van vorig jaar en de stijging is groter dan bij grotere bedrijven.

 

Een datalek is een serieuze aangelegenheid. Bedrijfsprocessen kunnen worden verstoord, er kan financiële schade optreden of een deuk in de reputatie. Dataveiligheid is belangrijk! In het AVG-programma staan adviezen om datalekken te vermijden en tips wat te doen mocht het zich onverhoopt toch voordoen.

 

woensdag 27 november 2019