Steekproeven voor privacy naleving in meerdere branches

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verwacht in de komende jaren meer controles te kunnen gaan doen zodra hun budget groeit. Daardoor zullen er naar verwachting meer boetes worden opgelegd. Dat hoeven echter niet altijd hoge boetes te zijn. Nederland volgt daarin andere landen zoals België, Engeland en Duitsland.


Binnen de AP zijn verschillende inspecteurs werkzaam. Zo zijn er inspecteurs die op een controlerend onderzoek zitten. In diverse branches heeft AP steekproeven gedaan. Ook zijn er inspecteurs die de klachten behandelen en signalen te verwerken.


Na de zomer zullen een flink aantal partners van AVG voor Verenigingen, samen met AVG-programma, verder gaan met campagnes om hun leden (vaak bedrijven) alert te maken op de gevolgen van niet naleving van de privacy regels. Door corona is daar natuurlijk weinig aandacht voor geweest.

 

maandag 24 mei 2021