Recordboete voor Belastingdienst

De Belastingdienst krijgt een boete van 3,7 miljoen euro van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), omdat ze een zwarte lijst bijhielden van burgers over wie fraudevermoedens bestonden. Slachtoffers van de toeslagenaffaire konden hierdoor onterecht geen betalingsregeling treffen en raakten zo dieper in de problemen.

Het ministerie van Financiën, waar de Belastingdienst onder valt, gaat niet in beroep tegen de boete. De staatssecretaris ziet het oordeel van de AP als "een bevestiging van de noodzaak om de gegevensverwerking anders in te richten, zodat wordt voldaan aan de wet- en regelgeving".

De boete is de hoogste die de AP ooit heeft uitgedeeld. De boete is mede zo hoog omdat eerder overtredingen van de privacywetgeving bij de Belastingdienst zijn gesignaleerd. Zo constateerde de toezichthouder in 2018 dat de fiscus persoonsgegevens slecht beveiligde. En in 2021 kreeg de Belastingdienst een boete van 2,75 miljoen euro voor het onterecht registreren van dubbele nationaliteiten.

 

woensdag 18 mei 2022