Rechter kent schadevergoeding toe voor overtreding AVG

1 minuut leestijd

De rechtbank Rotterdam heeft onlangs een vergoeding van 2.500 euro toegekend voor immateriële schade toegekend aan een vrouw die een claim had ingediend bij de Gemeente Rotterdam. Rapporten met haar persoonlijke gegevens waren bewaard ondanks haar verzoek deze te verwijderen. De rechter oordeelde dat de gemeente daarmee in strijd heeft gehandeld met de AVG.


Het is best opvallend dat de rechter kiest voor dit hoge bedrag. In de AVG staat echter dat het 'verlies van controle' over je persoonsgegevens en de verspreiding daarvan op zichzelf al schade is. En dat is makkelijk aan te tonen.


De uitspraak kan vergaande consequenties hebben. Elke burger zou met deze uitspraak in handen bij iedere aantasting van de privacy kunnen zeggen: kom maar op met die schadevergoeding. Stel dat je een fout maakt en je wordt veroordeeld tot een vergelijkbare schadevergoeding. En stel dat je deze moet betalen aan al je klanten…het schadebedrag kan enorm oplopen. Deze uitspraak betekent nog meer risico voor ondernemers en dus nog meer reden om je AVG goed op orde te hebben.

dinsdag 12 oktober 2021