Organisaties veroordeeld tot betalen smartengeld

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt dat de organisatie die verantwoordelijk is voor het bewaren van gegevens ook alle materiële én immateriële schade moet vergoeden bij schendingen.

 

Onlangs veroordeelde een kantonrechter een gemeente tot het uitkeren van €500 smartengeld omdat zij het BSN, mailadres en telefoonnummer van een inwoner onrechtmatig op haar website had geplaatst. De Raad van State legde een minister een betalingsverplichting op van €500 smartengeld vanwege het onrechtmatig verwerken van medische gegevens van een persoon.

 

woensdag 7 april 2021