Ondernemers staan in de kou - nog geen verhoging budget voor Autoriteit Persoonsgegevens

Sinds de invoering van de nieuwe privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zo'n 26.000 klachten per jaar. Daarnaast vonden er 25000 datalekken plaats in 2020. De organisatie kan de grote toestroom van klachten en datalekken niet aan. En juist nu is bekend geworden dat het budget voor de AP voorlopig niet wordt verhoogd. Dit leidt tot problemen voor ondernemers. Die krijgen geen antwoord op hun vragen en/of duidelijkheid bij een datalek. En dat zorgt voor een blijvend gevoel van onbehagen.


Reden te meer om te zorgen dat je nooit een datalek hoeft te melden. Daarvoor is het belangrijk om zelf initiatief te nemen en je AVG blijvend goed op orde te hebben. Met het AVG programma heb je niet alleen toegang tot een makkelijk stappenplan, maar ben je ook verzekerd van een juridische eerstelijns helpdesk die makkelijk toegankelijk is.

dinsdag 12 oktober 2021