(Onbekende) cookies op website en in nieuwsbrief

1 minuut leestijd

Wij merken dat veel organisaties en bedrijven nieuwsbrieven versturen waarin cookies zijn opgenomen, vaak zonder dat ze zich dat realiseren! Dat geldt ook voor websites. Hierdoor kunnen gegevens bijvoorbeeld bij Facebook terechtkomen zonder dat lezers/bezoekers dat weten. Die cookies blijken vaak bij het bouwen van de website of het opzetten van de nieuwsbrief ingebracht. De nieuwe privacywet verplicht niet alleen het gebruik van cookies te melden, maar eist ook dat de lezer toestemming geeft. Dringend advies: ga na (of laat dat doen) of dergelijke cookies zijn geplaatst en zorg ervoor dat de toestemming goed is geregeld.

 

Doe een check. De website is AVG-proof als:

  1. Er een cookiebanner is met informatie over de gebruikte cookies;
  2. Er pas cookies worden geplaatst na expliciete toestemming door de bezoeker;
  3. Een cookiescanner je website scant en de cookies categoriseert;
  4. Je een cookieverklaring regelmatig aanpast en
  5. In een logboek wordt geregistreerd met welke cookie je bezoeker instemt.

woensdag 31 oktober 2018