Nieuwe telecomwet

1 minuut leestijd
Op 1 juli gaat de nieuwe telecomwet in. De grootste verandering in de wet is het verdwijnen van het Bel-me-niet Register voor consumenten. Dat gaat plaatsmaken voor een opt-in-systeem. Er moet dus vooraf toestemming zijn om iemand telefonisch te benaderen.

Wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe wet:

 

  • Opt-in wordt verplicht

Als je potentiële klanten per telefoon wil gaan voor een commerciële, charitatieve of ideële boodschap dan moet hiervoor toestemming gegeven zijn. Net zoals dat bij e-mail al eerder is ingevoerd moet deze opt-in expliciet gegeven zijn, tenzij er sprake is van een klantrelatie.

 

  • Het Bel-me-niet Register verdwijnt

Omdat de opt-in per 1 juli verplicht wordt zal het bel-me-niet-register komen te vervallen.

 

  • Klanten bellen mag wel

Als je het telefoonnummer bij een verkoop hebt verkregen mag je wel bellen. Ook met een commerciële boodschap maar alleen om eigen en gelijksoortige producten of diensten aan te bieden. Deze producten en diensten moeten voor de klant ook logisch zijn.

 

  • Maximale klanttermijn is 3 jaar

Als je een klantrelatie hebt dan mag je de klant tot drie jaar na de overeenkomst, donateurschap of laatste afname telefonisch benaderen.

 

  • Telefonische koude acquisitie mag niet meer

De wetswijziging heeft vooral invloed op koude acquisitie. Mensen die nog geen klant zijn en waar je nog geen relatie mee hebt mag je niet meer zonder opt-in niet bellen.

 

  • Bellen met een herkenbaar nummer

Telemarketing met een anoniem telefoonnummer is verboden.

 

  • Bijhouden van opt-ins is verplicht

Je moet kunnen aantonen dat de opt-in afgegeven is. Net zoals dat met e-mailmarketing het geval is. Dit kun je doen in bijvoorbeeld een database of CRM.


Deze nieuwe wet heeft dus stevige impact op AVG. Je zult dus de toestemming moeten verwerven en aantoonbaar bewaren. Verder mag je slechts tot 3 jaar na de overeenkomst bellen. Zomaar mensen laten bellen mag dus niet meer. De bescherming van consumenten staat centraal in deze aanpassing. Je zult je systemen zo moeten inrichten dat je aan de telecomwet maar ook aan de AVG wetgeving voldoet.
woensdag 23 juni 2021