Meer privacywetgeving op komst

1 minuut leestijd

Er komen nieuwe aanvullende regels voor de bescherming van de privacy. Aangevuld met regels voor het gebruik van elektronische-communicatiediensten.

De e-privacyrichtlijn uit de Telecomwet van 2002 is oud en dringend toe aan vernieuwing. De huidige regels lopen ver achter op de snelle technologische ontwikkelingen. Dit komt dus aanvullend op de AVG wetgeving van 25 mei 2018, vandaag exact 3 jaar geleden.

 

Belangrijke punten:

  • De eindgebruiker moet echt de keuze krijgen om cookies of andere identificatie elementen al dan niet te aanvaarden
  • Het principe is dat alle elektronische-communicatie­gegevensvertrouwelijk zijn. Dus e-mail wordt strenger aan regels gebonden.
  • Metagegevens mogen alleen voor duidelijke beschreven situaties worden gebruikt.
  • Allerlei consumententoestellen zoals Alexa en andere IoT (Internet of Things) toepassingen worden meer reglementeert.
  • Bepaalde soorten cookies van één of meer aanbieders komen op een witte lijst.

Planning is nog een issue, maar het staat op de agenda van Europa en zodra dat het geval is komt de finish in zicht. Er is een kans dat we dit jaar al alle details kennen.

 

maandag 24 mei 2021