Meer Europese bedrijven krijgen meldplicht bij hack

Bedrijven die te maken hebben met een datalek van persoonsgegevens zijn verplicht dat te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daar komt nu ook een meldplicht voor cyberincidenten bij. Het Europees Parlement moet nog wel instemmen met dit voorstel.

Op dit moment geldt de meldplicht voor cyberincidenten alleen voor essentiële dienstverleners zoals banken, water- en energiebedrijven en digitale dienstverleners als cloud providers en online marktplaatsen. Met de uitbreiding komen daar ook bedrijven bij in de voedselproductie en -distributie, maakindustrie en post- en koeriersdiensten. Het gaat dan vooral om de grotere organisaties.

Moet ik me voorbereiden? Dat wordt pas duidelijk als er een akkoord is, dan zullen wij je informeren welke organisaties voortaan onder deze meldplicht zullen vallen.

dinsdag 7 december 2021