Meer duidelijkheid over boetes Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het boetebeleid met betrekking tot de privacywet gecommuniceerd. De hoogte van de boete is onder andere afhankelijk van het type overtreding en de ernst, omvang en duur ervan. Belangrijk is ook of sprake is van opzet of herhaling. De boetes worden in verschillende categorieën ingedeeld:

  • Categorie 1 basisboete €100.000
  • Categorie 2 basisboete €310.000
  • Categorie 3 basisboete €525.000
  • Categorie 4 basisboete €725.000

‘Voorkomen is beter dan genezen’. Zorg ervoor dat je kunt aantonen alles te hebben gedaan om misbruik van persoonsgegevens tegen te gaan. Een recente AVG-verklaring die gebruikers van het AVG-programma automatisch kunnen downloaden is daarbij uiterst handig!

 

dinsdag 26 maart 2019