Meer claims tegen overtreding privacyregels

Naar verwachting zal het aantal claims tegen overtreding van privacyregels komende jaren sterk toenemen. De claimcultuur zoals wij die uit Amerika kennen, lijkt over te waaien naar Europa.

Een duidelijk teken hiervan is een Nederlandse massaclaim tegen de grootschalige schending van persoonsgegevens van Europeanen door Facebook en Google. Een Nederlandse partij is hiermee aan de slag gegaan. Verder zijn er bestuursrechters die inmiddels een paar bedrijven veroordeeld tot het betalen van boetes omdat klachten van gebruikers niet worden gehonoreerd. Dit is een ontwikkeling die wij uiteraard scherp voor je in het oog zullen houden.

 

woensdag 26 augustus 2020