Medische gegevens en ziekteregistratie (€ 15.000 boete)

1 minuut leestijd

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een schoonmaak/onderhoudsbedrijf een boete opgelegd van €15.000. Men hield bij wat de oorzaak was van het ziekteverzuim. Zoals de namen van ziektes, specifieke klachten en pijnaanduidingen. Gezondheidsgegevens zijn zogeheten bijzondere persoonsgegevens, die extra beschermd moeten worden.

 

De privacywetgeving verbiedt om informatie over de aard en oorzaak van iemands ziekmelding te registreren. Een werkgever mag er ook niet naar vragen. Dat is aan de arbodienst of de bedrijfsarts.

In uitzonderlijke situaties mag een werkgever de aard en de oorzaak van de ziekte van een werknemer registeren. Bijvoorbeeld wanneer iemand epilepsie heeft en collega’s hiervan op de hoogte moeten zijn, zodat ze weten wat ze moeten doen als diegene een aanval krijgt.

 

Katja Mur, bestuurslid van de AP: "Het is natuurlijk heel begrijpelijk dat een werkgever wil weten of iemand kort of langdurig ziek is. Maar daarvoor hoeft de werkgever zelf geen gezondheidsgegevens te verwerken of op de stoel van de dokter te gaan zitten. De arbodienst of bedrijfsarts mag hem namelijk gewoon informeren over de verwachte duur van de ziekte en de belastbaarheid."

Een werkgever mag een zieke medewerker natuurlijk wel een aantal vragen stellen die noodzakelijk zijn om te kunnen bepalen hoe het verder moet met de werkzaamheden van de werknemer.

Bron: AP

 

maandag 24 mei 2021