KVK regelt betere afscherming persoonsgegevens

1 minuut leestijd

Vanaf nu worden de woonadressen van zzp'ers en bestuurders afgeschermd door de Kamer van Koophandel. Alleen overheidsorganisaties of beroepen die wettelijke toestemming hebben, zoals advocaten en deurwaarders, en uiteraard de belastingdienst kunnen vanaf 2022 de woonadressen inzien.


Het kabinet startte in 2021 een traject waarbij bedrijven, burgers en overheden konden aangeven hoe ze het Handelsregister gebruiken en hoe dit register invloed op ze heeft. In de zomer kwam de Autoriteit Persoonsgegevens met een advies waarbij werd gesteld dat de woonadressen van zzp'ers en bestuurders afgeschermd moeten worden.


Dit advies is door de ministerraad overgenomen en is vanaf 1 januari jl. in werking getreden. Maar daarmee zijn we er nog niet. Voor veel zelfstandigen is het bedrijfsadres namelijk tegelijk ook het woonadres. Ook na deze aanpassing blijft het dus nog steeds makkelijk om de woonadressen van veel zzp'ers te achterhalen. De AP stelt dat de privacy van zzp'ers zwaarder zou moeten wegen maar dat is in strijd met het doel van het Handelsregister, namelijk om de rechtszekerheid in het economische verkeer te verzekeren. Wordt vervolgd…

woensdag 12 januari 2022