Hoe om te gaan met deelnemerslijsten?

Met de eindejaars- en nieuwjaarsbijeenkomsten in het verschiet, komt geregeld de vraag naar voren of het uitreiken van een deelnemerslijst nog wel is toegestaan. Zeker bij netwerkbijeenkomsten is het handig te weten wie je zou kunnen treffen. Ons advies: ga er bewust mee om en handel als volgt. Vermeld bij de inschrijving voor een bijeenkomst dat er een deelnemerslijst komt en geef de mogelijkheid om niet vermeld te willen worden. Belangrijk: zorg er dan ook voor dat het niet gebeurt! Zet op de deelnemerslijst alleen naam (eventueel met organisatie- of bedrijfsnaam) en geen e-mailadressen of andere gegevens.

 

Als mensen bij inschrijving kunnen aangeven speciale wensen te hebben met enige relatie tot gezondheid (zoals dieetwensen), zet die gegevens dan niet op een algemene lijst! Ze mogen alleen staan op een lijst die uitsluitend wordt gebruikt door mensen voor wie die informatie relevant is.

 

woensdag 28 november 2018