Hoe gaat AP controleren?

Het toezicht op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ligt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP kan op verschillende manieren een onderzoek starten: na een gemeld datalek (daarvan zijn er zo’n 10.000 per jaar in Nederland!) of op basis van een tip of verzoek vanuit burgers, klanten, consumenten of belangenorganisaties. Soms volgt een uitgebreid onderzoek, soms voert de AP eerst een gesprek of stuurt ze een brief. In alle gevallen is het belangrijk dat u snel een goed antwoord kunt geven en laat zien welke acties zijn ondernomen om te voorkomen dat persoonsgegevens ‘in verkeerde handen’ of ‘op straat’ komen. Dat kan bijvoorbeeld door de AVG-verklaring die de gebruikers van het AVG-programma ontvangen als alle stappen zijn doorlopen.

 

maandag 14 mei 2018