Geef speciaal aandacht aan het secretariaat

Met name voor kleinere organisaties is het belangrijk de AVG-verplichtingen en verantwoordelijkheden duidelijk te maken bij de medewerkers van het secretariaat. Dáár worden immers de meeste persoonsgegevens verwerkt: van in- en uitschrijven van nieuwe leden, bijhouden van afwezigheid wegens ziekte, het opmaken van deelnemerslijsten en het verstrekken van adressenlijsten aan externe partijen.

 

woensdag 17 oktober 2018