Corona en AVG ... blijf opletten!

1 minuut leestijd

Als werkgever of vereniging heb je de plicht om voor een veilige (werk)omgeving te zorgen. We merken dat veel bedrijven en organisaties de AVG-regels overtreden zonder zich daarvan bewust te zijn. Dat kan later leiden tot vervelende situaties. Voorkom dat!

 

Wat mag je wel en niet doen?  

  • Registreren wie van je werknemers/vrijwilligers besmet is, mag niet. Je mag administreren dat iemand ziek is, maar niet wat hij of zij heeft.
  • De werkgever/organisatie mag andere medewerkers/vrijwilligers niet vertellen als iemand besmet is, tenzij de betrokken werknemer hiervoor toestemming geeft of dit zelf al heeft verteld. Het is wel zaak om hier zo open mogelijk over te zijn. Informeren van andere werknemers/vrijwilligers mag dus alleen met toestemming.
  • Je mag niet informeren naar het verloop van de ziekte. Wel mag je iemand vragen wanneer hij of zij denkt weer aan het werk te kunnen.
  • Een werkgever mag werknemers/vrijwilligers niet op koorts controleren en dat vervolgens registreren of doorgeven.
  • Vragen naar klachten als hoesten en koorts zijn niet toegestaan. Dat mag alleen een (bedrijfs)arts doen. Je mag wel vragen of het al wat beter gaat.

 

Dus wat mag wel?

  • Als iemand besmet is, mag je daar met hem of haar over spreken. Je mag het alleen niet administreren.
  • Je mag medewerkers/vrijwilligers vragen of ze op reis zijn geweest en waarnaartoe. Op basis daarvan kun je eventuele voorzorgsmaatregelen nemen, zoals verplicht thuis laten werken.
  • Je kunt medewerkers/vrijwilligers voorlichten over de symptomen van het virus en over belangrijke voorzorgsmaatregelen, zoals geregeld handen wassen (gedurende 20 seconden), afstand houden en niezen en hoesten in de elleboog. Communiceer zo open mogelijk met elkaar, maar vraag wel altijd toestemming aan de betrokken medewerker/vrijwilliger.

woensdag 8 juli 2020