Cameratoezicht regels uitgebreid in AVG-programma

1 minuut leestijd

Het gebruik van camera’s is toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Om bezoekers, personeel en eigendommen te beschermen maken steeds vaker winkels, de horeca en sportclubs gebruik van cameratoezicht. De inbreuk op de privacy van klanten en werknemers is daarbij echter wel aanwezig. Een camera in een toilet, paskamer of kleedkamer kan uiteraard niet omdat je dan mensen in beeld gaat brengen. Er mag alleen gebruik van camera’s gemaakt worden als er aan een aantal voorwaarden is voldaan:

  • Gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld om diefstal tegengaan of om klanten en werknemers beschermen.
  • Noodzaak cameratoezicht, kan de ondernemer het doel niet op een andere manier bereiken of is er geen andere mogelijkheid, die minder ingrijpend is voor de privacy?
  • Privacytoets, de belangen van de klanten en de werknemers moeten worden afgewogen tegen het eigen belang.
  • Rechten klanten en werknemers moeten weten dat er cameratoezicht is voordat hij/zij naar binnen gaat. Er moeten bijvoorbeeld bordjes hangen.
  • Grootschalig gebruik, wordt er grootschalig en/of systematisch cameratoezicht ingezet (vaak bij grote organisaties) om diefstal en fraude door werknemers te bestrijden? Dan moet de werkgever een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitvoeren.

In het AVG-programma is onder stap 6 extra informatie toegevoegd. Deze is automatisch en gratis ter beschikking van alle AVG-programma deelnemers.

woensdag 3 februari 2021