Borging voor veel organisatie grootste uitdaging

AVG op orde brengen is één, maar op orde houden is nog wat anders. Blijvende aandacht bij medewerkers voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens blijft een uitdaging.

 

Alertheid en aandacht zijn daarbij sleutelbegrippen. Om organisaties daarbij te helpen, krijgen gebruikers van het AVG-programma ieder kwartaal de melding dat een nieuwe AVG-verklaring gereed staat. Als er binnen een organisatie niets is veranderd met de verwerking van persoonsgegevens, volstaat het uitdraaien ervan. Bij controle kan zo de actuele stand van zaken worden getoond. Is er wel wat gewijzigd, dan voer je dat door in het online programma en vraag je per ommegaande een nieuwe verklaring aan. Op deze manier raakt het goed omgaan met privacy niet op de achtergrond.

 

woensdag 11 september 2019