Booking.com krijgt boete van €475.000 voor het te laat melden van datalek

Door een datalek 22 dagen te laat bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden kreeg Booking.com een boete van €475.000. Door deze datalek kregen criminelen toegang tot het reserveringssysteem en haalden op die manier duizenden klantgegevens binnen. In bijna 300 gevallen kregen zij ook creditcardgegevens in handen.

 

Een datalek kan helaas overal gebeuren, ook al heb je goede voorzorgsmaatregelen getroffen. Maar om schade voor je klanten en herhaling van zo’n datalek te voorkomen, is het erg belangrijk om dit zo snel mogelijk te melden. Die snelheid is in de eerste plaats voor de slachtoffers van een lek van groot belang. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan een bedrijf na zo’n melding onder meer opdragen meteen getroffen klanten te waarschuwen. Om zo te voorkomen dat criminelen bijvoorbeeld weken de tijd krijgen om door te gaan met pogingen klanten op te lichten.

 

woensdag 7 april 2021