AVG vereist permanente aandacht; de automatische AVG-verklaring is de makkelijkste manier

1 minuut leestijd

Wetgeving verplicht bedrijven om hun AVG-inspanningen up-to-date te houden. Dus vraagt het voldoen aan de eisen van de privacywetgeving permanente aandacht. Het is geen kwestie van één keer het AVG-programma doorlopen en er dan niet meer naar omkijken. De wet vraagt dat iedere organisatie op ieder moment moet kunnen laten zien hoe zorgvuldig met de verwerking van persoonsgegevens wordt omgegaan.

 

Om daarbij te helpen, is er voor alle gebruikers iedere drie maanden een automatisch nieuwe AVG-verklaring met recente datum beschikbaar. De verklaring geeft aan op welke wijze een organisatie of beroepsbeoefenaar alles in het werk heeft gesteld om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige gegevens. De verklaring herinnert je ook aan de noodzaak om eventuele relevante veranderingen binnen de organisatie in het AVG-programma te verwerken. Bijvoorbeeld de komst van nieuwe medewerkers, die geïnstrueerd moeten worden. Of het afsluiten van een verwerkersovereenkomst met een nieuwe leverancier. Het AVG-programma helpt je dus daarbij op een wijze die weinig tijd kost. Op deze manier voldoe je aantoonbaar aan de wet. De meest recente AVG-Verklaring wordt overigens ook voor je bewaard in het programma.

 

Deze handige reminder functie wordt door gebruikers sterk gewaardeerd. Wij beschouwen het zelf ook als een vitaal onderdeel van AVG-Programma en besteden er dus elke keer veel aandacht aan. Naar de toekomst toe willen we de AVG-Verklaring nog meer passend op het ritme van de klant laten aansluiten door de timing afhankelijk te maken van de abonnementsdatum.

 

woensdag 21 april 2021