AVG Partners slaan de handen ineen

Op de bijeenkomst voor partners van de Stichting AVG op 28 juni jl. is gesproken over de actuele ontwikkelingen omtrent AVG. Bij partners is duidelijk behoefte aan meer aandacht voor privacy, men vindt het een belangrijk onderwerp dat onterecht ondergesneeuwd raakt door actuele ontwikkelingen. Daarbij komt dat er nieuwe aanvullende AVG wetgeving op komst is vanuit Europa waarop leden moeten worden voorbereid. Er is samen gebrainstormd over hoe het AVG-Programma kan worden uitgebreid. Alles stond in het teken van het leuker en makkelijker maken van de AVG voor de achterban. In de komende maanden zullen de ideeën worden uitgewerkt en zichtbaar worden in de communicatie en het AVG-Programma. We houden je op de hoogte!

 

donderdag 7 juli 2022