Autoriteit Persoonsgegevens biedt duidelijkheid over direct marketing

Gaat je organisatie persoonsgegevens als namen, adressen en geboortedata verzamelen en gebruiken voor direct marketing? Dan is hiervoor in de meeste gevallen toestemming nodig van de persoon van wie de gegevens verzameld worden. De AVG stelt strengere eisen aan de benodigde toestemming dan de vorige privacywet. Mensen moeten vrij zijn in het geven van de toestemming. Volgens de wet moeten de organisaties hiervoor in begrijpelijke taal communiceren. Mensen moeten ook echt weten wat er met hun gegevens gebeurt. Alleen op deze manier kunnen zij kiezen of zij wel of geen direct marketing willen ontvangen.

 

woensdag 31 oktober 2018