AP publiceert privacyregels voor ondernemingsraden

Door thuiswerken zijn sommige werkgevers geïnteresseerd in manieren om hun personeel te monitoren. De ondernemingsraad (OR) kan daarbij een rol spelen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een handreiking gemaakt: het OR-privacy boekje. Daarin staan:

  • Regelingen verwerken personeelsgegevens over verzuim, salaris en personeelsdossiers
  • Personeelsvolgsysteem – cameratoezicht, GPS-systemen in (vracht)auto’s, wearables (zoals een smartwatch) en software die bijvoorbeeld toetsaanslagen, e-mailverkeer en/of internetgebruik van werknemers registreert.
  • Goed werkgeverschap - werkgevers moeten open en duidelijk zijn tegen hun werknemers.
  • De OR heeft instemmingsrecht bij regelingen waarvoor persoonsgegevens van werknemers worden verwerkt.

woensdag 5 mei 2021