AP: extra aandacht voor dataprotectie

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft deze week haar visiedocument voor de komende tijd gepubliceerd. AP gaat extra nadruk leggen op onderzoek naar datahandel, de werkwijze van de digitale overheid en het gebruik/misbruik van kunstmatige intelligentie en algoritmes.

 

Dit is nodig, aldus AP, om de bescherming van persoonsgegevens in Nederland te borgen. Misbruik of onverantwoordelijk gebruik van gegevens kan leiden tot verkeerde beslissingen, uitsluiting van mensen en discriminatie. Volgens voorzitter Aleid Wolfsen van AP gaat het erom dat burgers zelf moeten uitmaken welke persoonlijke gegevens ze met wie delen. Steeds meer gegevens worden verzameld zonder dat burgers zich ervan bewust zijn wat ermee gebeurt.

 

woensdag 27 november 2019