Aantal meldingen datalekken blijft stijgen

Het aantal meldingen van datalekken blijft stijgen, meldt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In 2019 ontving de AP bijna 27.000 meldingen. Dat is een stijging van 29% ten opzichte van 2018. Sinds de invoering van de meldplicht in 2016 neemt het aantal meldingen ieder jaar toe. Eén van de verklaringen is de grotere bewustwording bij organisaties van de verplichting om te melden.

 

De invoering van de privacywet AVG heeft hieraan bijgedragen. Niet alle datalekken worden overigens gemeld, constateert de Autoriteit. Zij baseert dit op tips en klachten die worden ontvangen. Daarmee zijn organisaties en bedrijven in overtreding. AP controleert dit steeds vaker.

 

woensdag 12 februari 2020