€4.000 noodhulp voor verenigingen

1 minuut leestijd

Het ministerie van Economische Zaken heeft in maart 2020 de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Eerder werd deze maatregel het Noodloket genoemd. Deze kabinetsmaatregel is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Op 26 maart 2020 is bekend gemaakt dat ook sportverenigingen en ondernemers in de sport onder bepaalde voorwaarden een beroep op deze regeling kunnen doen. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van €4.000.

 

De voorwaarden waar je vereniging aan moet voldoen:

  • Je SBI-code moet voorkomen op de gepubliceerde lijst; je vereniging heeft geen verzoek tot faillissement of surseance van betaling ingediend;
  • Je moet verklaren dat je een omzetverlies verwacht van minimaal €4.000 (in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020). Denk aan wegvallen kantine omzet, wegvallen sponsors, wegvallen inkomsten van bijeenkomsten; wegvallen contributie;
  • Je moet verklaren dat je ten minste €4.000 aan vaste kosten verwacht (in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020). Deze kosten kunnen zijn: huur gebouw, velden, inhuur personeel, etc. Maar ook kosten zoals elektriciteit/gas/water.

maandag 6 april 2020